Uppdatering hemsida

Då är hemsidan uppdaterad med aktuell information rörande sommaren och uppstarten hösten.
(!) = uppdaterad information.

// Styrelsen