2016-03-08 ÅRSMÖTE

Då har klubben haft årsmöte.

Under årsmötet blev ordförande Jens omvald för ett år och klubben fick en ny revisor.

Ett stort tack till alla som var med!

// Styrelsen